DRAMA

Referenca: Drama - napovednik

Client: DRAMA

Title: DOLGOROČNI ZAKUP

Type of advertisement: PR objava in napovednik

Length of advertisement: 10 sekund

Campaign duration: 1 leto

Location: Ljubljana

Description:

Zaradi raznovrstnih dogodkov, ki se odvijajo v Drami, so se odločili za dolgoročni zakup PR objav in napovednikov. Poleg želene boljše izpostavljenosti dogodkov s pomočjo zaslonov, so z dolgoročnim zakupom pridobili tudi dostop do aplikacije, kjer lahko sami dodajajo in urejajo vsebine.