DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA

Client: DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA

Title: FILM NE MEČ'MO HRANE STRAN

Type of advertisement: napovednik

Length of advertisement: 10 sekund

Campaign duration: šest dni

Location: Ljubljana

Description:

Napovedniki se največkrat uporabljajo za napovedovanje raznih festivalov, ki so lahko dlje trajajoči, enkratnih ali večkratnih dogodkov ali pa za poziv ljudi h unikatnih in edinstvenim priložnostim, ki jih ne smejo zamuditi. Društvo Ekologi brez meja so s kratko oglaševalsko kampanjo, prav s tem namenom oglaševali unikaten film Ne meč'mo hrane stran in s tem pozvali potnike, da si film tudi ogledajo.