CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI

Naročnik: CERKEV JEZUSA KRISTUSA SVETIH IZ POSLEDNJIH DNI

Naslov: Brezplačne angleške pogovorne skupine

Vrsta oglasa: GPS proženje, oglas v maski

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 10 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Geolokacijsko proženje brezplačnih angleških pogovornih skupin je bila kampanja Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. GPS proženje je bilo v obliki oglasa v maski. Z eno točko, ki deluje v obe smeri, so zajeli ciljne potnike ljubljanskega mestnega potniškega prometa.