DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA

Naročnik: DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA

Naslov: FILM NE MEČ'MO HRANE STRAN

Vrsta oglasa: napovednik

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: šest dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Napovedniki se največkrat uporabljajo za napovedovanje raznih festivalov, ki so lahko dlje trajajoči, enkratnih ali večkratnih dogodkov ali pa za poziv ljudi h unikatnih in edinstvenim priložnostim, ki jih ne smejo zamuditi. Društvo Ekologi brez meja so s kratko oglaševalsko kampanjo, prav s tem namenom oglaševali unikaten film Ne meč’mo hrane stran in s tem pozvali potnike, da si film tudi ogledajo.