OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA

Naročnik: OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA

Naslov: KRVODAJALSKE AKCIJE

Vrsta oglasa: PR objava

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: eno leto

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Zasloni so primeren medij za izpostavljanje najbolj raznovrstnih oglaševalskih kampanj ali raznih krajših dogodkov, ki se odvijajo nekajkrat ali večkrat letno. Območno združenje Rdečega Križa Ljubljana so želeli izpostaviti namen krvodajalskih akcij skozi celo leto, ter pozvati ljudi h še večji udeležbi le-teh.