FESTIVAL URBANO DEJANJE

Naročnik: Fotona d.d.

Naslov: Festival Urbano dejanje

Vrsta oglasa: video PR

Dolžina oglasa: 20 sekund

Trajanje kampanje: 8 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

V sodelovanju s Fotono d.d. se je na Zaslonih predvajal video PR za Festival Urbano dejanje. Video PR kot nadgradnja in bolj atraktivna verzija klasične PR objave je za usmerjene mlajše potnike bistveno bolj primerna vrsta oglaševanja, saj so potniki vedno bolj vizualno izobraženi in jih video vsebine tudi bolj privabijo.