JESENSKI VPISI

Vrsta oglasa: oglas v maski

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 7 dni

Lokacija: Ljubljana

»Z oglasi na zaslonih smo bili izredno zadovoljni. Ne le, da so nam šli na roko pri ceni, tudi izdelava materialov je bila izvrstna.«