ABANKA

ABANKA - referenca.

Naročnik: ABANKA

Naslov: AKEŠ - NA POWER

Vrsta oglasa: celozaslonski oglas

Dolžina oglasa: 30 sekund

Trajanje kampanje: 2 meseca

Lokacija: Ljubljana, Nova Gorica in Kranj

Opis:

Poleg klasičnega oglaševanja na vseh avtobusih v Ljubljani, Novi Gorici in Kranju, so se pri Abanki odločili še za ekskluzivni dvomesečni zakup na enem avtobusu.