DRAMA

Referenca: Drama - napovednik

Naročnik: DRAMA

Naslov: DOLGOROČNI ZAKUP

Vrsta oglasa: PR objava in napovednik

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 1 leto

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Zaradi raznovrstnih dogodkov, ki se odvijajo v Drami, so se odločili za dolgoročni zakup PR objav in napovednikov. Poleg želene boljše izpostavljenosti dogodkov s pomočjo zaslonov, so z dolgoročnim zakupom pridobili tudi dostop do aplikacije, kjer lahko sami dodajajo in urejajo vsebine.