Evropska pravna fakulteta

Naročnik: Evropska pravna fakulteta

Naslov: EPF vpisi v novo študijsko leto

Vrsta oglasa: oglas v maski in PR objava

Dolžina oglasa: 20 in 10 sekund

Trajanje kampanje: 10 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Evropska pravna fakulteta je imela dve vrsti oglaševanja za vpise v novo študijsko leto. Oglas v maski so podkrepili še z PR objavo za njihove študijske programe pred in podiplomskega študija.