EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Naročnik: EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Naslov: JESENSKI VPISI

Vrsta oglasa: oglas v maski

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 28 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Oglasi jesenskih vpisnih rokov na zaslonih so odlično oglaševanje za študente in dijake, ki so stalni potniki mestnih avtobusov tako v Ljubljani kot drugih večjih mestih po Sloveniji. Evropska pravna fakulteta se je odločila za izpostavitev oglasa v maski za obdobje obeh jesenskih vpisov in na ta način naznanili še zadnja prosta mesta za prijave.