GOETHE INSTITUT

Naročnik: Goethe institut

Naslov: intenzivni tečaji nemščine

Vrsta oglasa: celozaslonski oglas

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 10 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Geothe institut na zaslonih redno oglašuje intenzivne tečaje nemščine. Tokratna kampanja je zimski tečaj nemščine v obliki celozaslonskega oglasa. Z oglasom so želeli izpostaviti začetek tečajev ter uvrstitvene teste za vse s predznanjem.