INTERSPORT

Naročnik: INTERSPORT

Naslov: PRENOVLJENI INTERSPORT ŠIŠKA

Vrsta oglasa: dvojna frekvenca celozaslonskega oglasa in PR objave

Dolžina oglasa: 2 x 10 in 20 sekund

Trajanje kampanje: tri dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Oglaševalske kampanje lahko trajajo od le nekaj dni pa do več mesecev. Prednost zaslonov je tudi v tem, da so lahko zelo prilagodljivi terminsko, časovno in kreativno. Intersport je za dodatno popestritev kampanje ob prenovi Intersporta Šiška izbral celozaslonski oglas in PR objavo, ki sta trajala le 3 dni. Na ta način so kampanji dodali še piko na i in pozvali na ogled prenovljene trgovine tudi vse prebivalce Ljubljane in njene okolice.