LIDL

Naročnik: Lidl Slovenija

Naslov: Lidl - Trainee

Vrsta oglasa: Lidl Trainee - GPS proženje

Dolžina oglasa: 20 sekund

Trajanje kampanje: 1 mesec

Lokacija: Ljubljana - 5 GPS točk

Opis:

Lidl Slovenija se je v sklopu svojega natečja za Trainee kariero odločil tudi za oglaševanje na mestnih zaslonih v Ljubljanih. V sklopu te kampanje so se odločili za GPS proženje 5 točk po Ljubljani, ki so se raztezale od samega centra in do obrobja Ljubljane.