MAGISTRAT: GAP in Springfield

Naročnik: MAGISTRAT INTERNATIONAL

Naslov: GAP in Springfield

Vrsta oglasa: celozaslonski oglas in GPS proženje

Dolžina oglasa: 20 sekund

Trajanje kampanje: 2 x 21 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Magistrat International se je odličil za dve kampanji, GAP in Springfield. Obe kampanji so oglaševali tako na zaslonih kot na zunanjosti avtobusa. Na Zaslonih smo predvajali celozaslonski oglas in kampanjo podkrepili še z lokacijskim proženjem z dvema točkama za vsako kampanjo.

“Z Zaslonom smo sodelovali pri 21-dnevnem oglaševanju, ki je vključeval lokacijske točke. S sodelovanjem smo bili zelo zadovoljni, saj so zelo odzivni in prilagodljivi. Vedno so nam bili na voljo tudi za nasvete in kakršnokoli pomoč, tako da smo lahko uspešno izvedli kampanije, ki smo si jih zamislili.”

Eva Homan – Marketing, Magistrat International