PLESNI KLUB SPOT

Referenca: Plesni Klub Spot

Naročnik: PLESNI KLUB SPOT

Naslov: JESENSKI VPISI

Vrsta oglasa: oglas v maski

Dolžina oglasa: 10 sekund

Trajanje kampanje: 7 dni

Lokacija: Ljubljana

Opis:

Za povečanje števila vpisnih mest v jesenskem roku prijav, se je naročnik odločil za krajše oglaševanje v septembru. V sodelovanju smo pripravili živahen oglas v maski, ki je bil rdeča nit tudi na ostalih materialih plesnega kluba.