V okviru projekta digitalizacije bo izvedena nadgradnja prodajnega produkta digitalnega sporočanja in vzpostavitev novega oddelka prodaje in integracije sistemov digitalnega sporočanja z implementacijo oglaševalske mobilne mreže z novimi povezanimi digitalnimi oglaševalskimi zasloni z vključujočo senzoriko in kamerami, kar bo omogočilo kreiranje in distribucijo novih interaktivnih oglaševalskih storitev za naročnika. Projekt bo doprinesel tudi k splošnemu dvigu nivoja informacijske varnosti in odpornosti podjetja na kibernetske vdore. Ravno tako pa bo pripomogel k dvigu nivoja digitalnih kompetenc zaposlenih in splošne digitalne kulture v podjetju skozi različna izobraževanja, usposabljanja in seminarje.

 

Naložbo v višini 60 % sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji