V okviru projekta digitalizacije bo izvedena nadgradnja prodajnega produkta digitalnega sporočanja in vzpostavitev novega oddelka prodaje in integracije sistemov digitalnega sporočanja z implementacijo oglaševalske mobilne mreže z novimi povezanimi digitalnimi oglaševalskimi zasloni z vključujočo senzoriko in kamerami, kar bo omogočilo kreiranje in distribucijo novih interaktivnih oglaševalskih storitev za naročnika. Projekt bo doprinesel tudi k splošnemu dvigu nivoja informacijske varnosti in odpornosti podjetja na kibernetske vdore. Ravno tako pa bo pripomogel k dvigu nivoja digitalnih kompetenc zaposlenih in splošne digitalne kulture v podjetju skozi različna izobraževanja, usposabljanja in seminarje.

 

Cilji projekta :

  • Nadgradnja prodajnega produkta digitalnega sporočanja;
  • Digitalizacija poslovnih procesov dejavnosti digitalnega sporočanja;
  • Vzpostavitev novega oddelka prodaje in integracije sistemov digitalnega sporočanja.

Rezultati projekta:

  • Dvig dodane vrednosti na zaposlenega;
  • Izboljšanje zadovoljstva kupcev in strank;
  • Izboljšanje sistema za zbiranje in uporabo podatkov;
  • Digitalizacija oglaševalske (mobilne) mreže;
  • Splošni dvig nivoja informacijske varnosti in odpornosti podjetja;
  • Dvig usposobljenosti na področju vodenja in izvajanja projektov digitalne preobrazbe;
  • Dvig splošnega nivoja digitalnih kompetenc zaposlenih in splošne kulture podjetja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: Evropska kohezijska politika v Sloveniji